Katedra Władysława Bartoszewskiego

W dniu 1 października 2015 roku podczas inauguracji roku akademickiego  Collegium Civitas ogłoszono  rozpoczęcie działalności Katedry Władysława Bartoszewskiego Collegium Civitas. Z rąk rektora, prof. Stanisława Mocka nominacje na kierowników Katedry odebrali profesor CC Alexandra Richie i dr Władysław T. Bartoszewski.

Celem utworzenia takiej jednostki organizacyjnej w ramach uczelni było trwałe upamiętnienie dorobku i przesłania Władysława Bartoszewskiego, świadka i uczestnika największych wydarzeń w Europie i świecie w XX i początku XXI wieku. Dotyczy to przede wszystkim prowadzenia działań edukacyjnych i prac badawczych, dotyczących problematyki systemów totalitarnych i autorytarnych, tematyki porozumienia, dialogu, pojednania między narodami i państwami w krajach i regionach europejskich i poza Europą, historycznego i humanistycznego dziedzictwa europejskiej myśli społecznej i politycznej.
Jednostka ta działa autonomicznie w ramach uczelni. Decydujący głos w sprawach działalności tej jednostki posiada rodzina prof. Władysława Bartoszewskiego w porozumieniu z kierownictwem uczelni. Collegium Civitas wspomaga jednostkę w zakresie spraw logistycznych i organizacyjnych oraz promocyjnych.
Katedra współpracować będzie z wieloma partnerskimi instytucjami krajowymi i międzynarodowymi, których przedstawiciele mogliby zasiąść w specjalnie powołanej Radzie Programowej/Naukowej.

Zadania realizowane będą przez:

– tworzenie programów stypendialnych na badania dla studentów i doktorantów z rożnych ośrodków akademickich krajowych i zagranicznych
– tworzenie projektów badawczych i wyłanianych w drodze konkursowej laureatów „Władysław Bartoszewski Chair”
– tworzenie programów edukacyjnych, głównie w ramach kształcenia ustawicznego
– prowadzenie międzynarodowych szkół letnich i programów wymiany młodzieży licealnej i studentów
– przyznawanie corocznej nagrody im. Władysława Bartoszewskiego na najlepszą książkę z dziedziny stosunków międzynarodowych i dyplomacji

Grupa inicjatywna:
prof. Władysław T. Bartoszewski
prof. Alexandra Richie
prof. Michał Komar
prof. Stanisław Mocek
dr Paulina Codogni

 

3 grudnia w Collegium Civitas odbyło się przy współudziale Fundacji Konrada Adenauera zorganizowane w ramach Katedry Władysława Bartoszewskiego Collegium Civitas spotkanie studentów z byłym przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, dr Hansem-Gertem Poetteringiem – obecnym przewodniczącym Fundacji Konrada Adenauera. Po spotkaniu H.G. Poettering zwiedził otwartą w listopadzie 2015 r. wystawę „Bartoszewski – więcej niż przyzwoitość” i zaprezentowano film Witolda Beresia, Krzysztofa Burnetko i Artura Więcka pt. „Bartoszewski. Droga”.

18.02.2018 - "Rzeczpospolita"

Były minister spraw zagranicznych chciał, by Polska wspólnie z Niemcami walczyła o prawdę historyczną.

Władysław Bartoszewski był architektem dzisiejszych zmian w ustawie IPN? Przygotował on deklarację, która miała być przedstawiona podczas międzyrządowych konsultacji polsko-niemieckich w 2015 r. Pracę nad dokumentem przerwała jednak jego śmierć.

Zmarły przed trzema laty profesor Bartoszewski, historyk, polityk, żołnierz AK i jeden z filarów porozumienia polsko-niemieckiego i polsko-żydowskiego, obchodziłby w poniedziałek 96. urodziny. Okazuje się, że mógł on mieć wpływ na kształt dzisiejszej dyskusji związanej z nowelizacją ustawy o IPN.

Zmiana tej ustawy, zdaniem Moniki Partyki, w latach 2012–2015 asystentki Władysława Bartoszewskiego oraz doradcy ds. polsko-izraelskich i diaspory żydowskiej, nie była przypadkowa. – Początek tej historii napisał, co jest rzeczą dalece nieznaną, śp. Władysław Bartoszewski, jako pełnomocnik ds. dialogu międzynarodowego – uważa jego bliska współpracownica.

Całość artykułu: http://www.rp.pl/Historia/302189950-Wizjonerska-deklaracja-Bartoszewskiego.html

 

12.02.2018 - telewizja TVN24

W. T. Bartoszewski w "Kropce nad i":

Drzewo Sprawiedliwych mogłoby otrzymać polskie państwo, ale nie naród

Całość materiału:  https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/wladyslaw-teofil-bartoszewski-w-kropce-nad-i,814526.html

 

8.02.2018 - "Rzeczpospolita"

Rozmowa z Władysławem T. Bartoszewskim - "Władysław T. Bartoszewski: Ten konflikt to spór w rodzinie" - Rzeczpospolita

Polska była jedynym krajem w Europie, w którym ambasador Izraela mógł w weekend swobodnie poruszać się po mieście bez ochrony. Nie było tak we Francji, Niemczech, Holandii, Belgii czy we Włoszech, tylko u nas. A teraz chyba już nie będzie mógł tak robić. I to jest naprawdę straszne. Rozmowa z Władysławem T. Bartoszewskim, historykiem.

Całość artykułu: http://www.rp.pl/Plus-Minus/302089924-Wladyslaw-T-Bartoszewski-Ten-konflikt-to-spor-w-rodzinie.html

 

 

8 lipca 2015 r. w gmachu Sejmu RP odbyła się inauguracja wystawy fotografii poświęconych działalności publicznej Władysława Bartoszewskiego w latach 1989-2015. Podczas inauguracji głos zabrali: wicemarszałek Sejmu Elżbieta Radziszewska i marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Tydzień później, po zakończeniu prezentacji w Sejmie, wystawa przekazana została rodzinie Władysława Bartoszewskiego. Planowane jest jej udostępnienie w ramach Collegium Civitas.

10 lipca 2015 r. w Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec odbyła się uroczystość przekazania rodzinie Władysława Bartoszewskiego przyznanego decyzją premiera Bawarii Horsta Seehofera Bawarskiego Orderu Zasługi. Przemówienie okolicznościowe wygłosił Ambasador RFN, Rolf Nikel. Wyróżnienie przekazane zostało na ręce Zofii Bartoszewskiej przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki i Mediów, Energii i Technologii Wolnego Kraju Bawarii, Franza Josefa Pschierera.

28 lipca 2015 r. w Pałacu Prezydenckim odbyło się uroczyste przekazanie rodzinie Władysława Bartoszewskiego przyznanego pośmiertnie decyzją Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Krzyża Wolności i Solidarności. Odznaczenie na ręce Zofii Bartoszewskiej przekazał szef Kancelarii Prezydenta, min. Jacek Michałowski.

30 lipca 2015 r. Władysław Teofil Bartoszewski wygłosił wykład w ramach zorganizowanej w gmachu Muzeum Historii Żydów Polskich konferencji poświęconej możliwościom wykorzystania doświadczeń polsko-niemieckiego pojednania w zbliżeniu pomiędzy narodami i państwami Dalekiego Wschodu. Podczas konferencji obecni byli m.in. ministrowie spraw zagranicznych Polski i Korei Południowej.

27 sierpnia 2015 r. w ramach XII edycji Festiwalu Kultury Zydowskiej „Warszawa Singera” w siedzibie Austriackiego Forum Kultury odbyło się (organizowane przez Fundację Shalom) spotkanie wspomnieniowe poświęcone Władysławowi Bartoszewskiemu. W rozmowie udział wzięli: Ewa Beynar-Czeczott, Katarzyna Kolenda-Zaleska, Jacek Taylor, Marian Turski i prof. Szewach Weiss. Spotkanie poprowadził Remigiusz Grzela.

Na przełomie sierpnia i września rozpoczęły się prace nad niedługim dokumentem filmowym ze wspomnieniami dawnych przyjaciół i współpracowników Władysława Bartoszewskiego. Jeden z wywiadów odbył się w Collegium Civitas, gdzie Władysław Bartoszewski pracował wspólnie z Michałem Komarem nad opublikowanymi w minionych latach książkami – m.in. „Bóg, honor, obczyzna” czy „Kryptonim BONZA”. Prezentacja ostatniej z tego cyklu książki planowana jest w lutym 2016 r. podczas spotkania w warszawskim kinie Atlantic. Wtedy też odbędzie się projekcja filmu.

19 września 2015 r. Muzeum w Brodnicy otworzyło wystawę fotografii „Władysław Bartoszewski – działalność publiczna w wolnej Polsce”. Ekspozycja prezentowana była w lipcu br. przez Sejm RP, a następnie przekazana została do Collegium Civitas, które użyczyło ją brodnickiemu Muzeum. Udostępniona w Bramie Chełmińskiej wystawa potrwa do 29 września. Patronuje jej m.in. Minister Spraw Zagraniczynch.

18 września 2015 r. w historycznym gmachu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Al. Ujazdowskie 1/3) rozpoczęły się tegoroczne Dni Otwarte, których głównym elementem jest wystawa „Bartoszewski 1922 – 2015 Więcej niż przyzwoitość”. Według zapowiedzi Kancelarii, ekspozycja stanowi „opowieść o świadku historii i dwudziestowiecznej Polsce. O niezwykłym człowieku, który mówił dużo i mądrze. O poczuciu humoru, które pozwalało budować mosty między narodami.” wystawa dostąpna jest także w weekend 26 – 27 września w godzinach 11.00 – 18.00. Więcej informacji o możliwości zwiedzania wystawy na stronie: https://dniotwarte.premier.gov.pl Planowane jest udostępnienie wystawy od połowy listopada w Collegium Civitas.

1 października 2015 r. podczas inauguracji roku akademickiego w naszej uczelni ogłoszono rozpoczęcie działalności Katedry Władysława Bartoszewskiego Collegium Civitas. W liście nadesłanym z tej okazji do władz Uczelni, premier Ewa Kopacz napisała m.in.. „Collegium Civitas powołuje dziś Katedrę Władysława Bartoszewskiego. Nikomu nie trzeba przedstawiać postaci profesora – jest pośród nas stale, patrzy na nas z witryn księgarskich, z gazet czy wystaw poświęconych jego osobie. Przede wszystkim jednak żyją i zawsze będą żyć idee, które głosił – wiary w człowieka, pojednania między narodami czy wierności własnym ideałom. Na nich  ten niezwykły bohater, świadek historii, uczony i polityk, budował swoją wizję lepszego świata, którą z niestrudzoną energią wcielał w życie. Jestem szczęśliwa, że jego myśl będzie twórczo rozwijana i przekazywana młodym pokoleniom w katedrze, noszącej jego imię.” Z rąk rektora, prof. Stanisława Mocka nominacje na kierowników Katedry odebrali prof. CC Alexandra Richie i Władysław T. Bartoszewski. W Collegium Civitas powstało także Centrum Praktyki Politycznej Bronisława Komorowskiego.

17 listopada 2015 r. w Collegium Civitas otwarto przeniesioną z Kancelarii Premiera  wystawę „Bartoszewski – więcej niż przyzwoitość” i zaprezentowano film Witolda Beresia, Krzysztofa Burnetko i Artura Więcka pt. „Bartoszewski. Droga”. W krótkim spotkaniu towarzyszącym projekcji udział wzięli Witold Bereś i Władysław T. Bartoszewski. Informacje o otwarciu wystawy wyemitowała stacja TVN24.

19 listopada 2015 r. wystawę poświęconą Władysławowi Bartoszewskiemu w Collegium Civitas zwiedził b. minister spraw zagranicznych Izraela Moshe Arens.

26 listopada 2015 r. w siedzibie Fundacji Konrada Adenauera odbyło się spotkanie instytucji partnerskich Fundacji, podczas którego zaprezentowana została m.in. Katedra Władysława Bartoszewskiego.

3 grudnia 2015 r. w Collegium Civitas odbyło się przy współudziale Fundacji Konrada Adenauera zorganizowane w ramach Katedry Władysława Bartoszewskiego spotkanie studentów z byłym przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, dr Hansem-Gertem Poetteringiem – obecnym przewodniczącym Fundacji Konrada Adenauera. Po spotkaniu H.G. Poettering zwiedził wystawę poświęconą Władysławowi Bartoszewskiemu.

12 grudnia 2015 r. wystawę poświęconą W. Bartoszewskiemu zwiedziła niemiecka dziennikarka Bettina Schaefer, autorka przygotowywanej obecnie książki o Władysławie Bartoszewskim.

17 grudnia 2015 r. przy współudziale katedry Władysława Bartoszewskiego w Kinie Atlantic odbyło się spotkanie dla nauczycieli szkół średnich, prezentujące materiały edukacyjne poświęcone historii obozu koncentracyjnego KL Auschwitz. Podczas spotkania zaprezentowano serię wywiadów z W. Bartoszewskim opatrzonych komentarzami sekretarza Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, Marka Zająca.

26 stycznia 2016 r. dzięki staraniu Dyrekcji Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, w ramach sesji edukacyjnej Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Oświęcimiu odbyło się odsłonięcie tablicy przy Alei Władysława Bartoszewskiego. Aleja Władysława Bartoszewskiego znajduje się pomiędzy ul. Więźniów Oświęcimia i ul. Stanisławy Leszczyńskiej.

9 lutego 2016 r. Rektor Collegium Civitas oraz Katedra Władysława Bartoszewskiego Collegium Civitas serdecznie zaprosili na gościnny wykład Profesora Alaina Lempereura (Brandeis University, USA) pt.Humanitarian diplomacy during World War II. Wykład Profesora Lempereura został wygłoszony w ramach cyklu wykładów prowadzonych przez Katedrę Władysława Bartoszewskiego Collegium Civitas.

Dr Alain Lempereur, Alan B. Slifka Professor, jest dyrektorem programu Coexistence and Conflict w The Heller School for Social Policy and Management, Brandeis University.

17 lutego 2016 r. przy współudziale Katedry Władysława Bartoszewskiego i Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w warszawskim Kinie Atlantic odbyła się całodzienna konferencja poświęcona Władysławowi Bartoszewskiemu. W pierwszej debacie, poświęconej działalności opozycyjnej udział wzięli: Mirosław Chojecki, Jacek Taylor i Marian Turski.  W drugiej, podsumowującej działalność naukową Władysława Bartoszewskiego wystąpili m.in. byli studenci KUL Krzysztof Stanowski i Tadeusz Zych, a także prof. Andrzej Paczkowski i prof. Anna Wolff-Powęska (Instytut Zachodni w Poznaniu). Obecny był były prezydent RP Bronisław Komorowski. Trzecia debata, poświęcona dyplomatycznej działalności W. Bartoszewskiego odbyła się z udziałem m.in. wice-ambasadora Niemiec, byłego ambasadora Izraela Szewacha Weissa,  prof. Ireny Lipowicz i dyrektora Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej Krzysztofa Miszczaka.

Po cyklu debat odbędzie się prezentacja ostatniego tomu rozmów W. Bartoszewskiego z Michałem Komarem, w którym znajdą się rozdziały poświęcone m.in. Tadeuszowi Mazowieckiemu, Krzysztofowi Skubiszewskiemu, Stefanowi Mellerowi, Stanisławowi Lemowi i in.

3 marca 2016 r. odbyła się prezentacja książki Syndykat zbrodni . To książka, która za czasów PRL była wydawana w podziemiu. Jej autor – Władysław Bartoszewski – krył się wówczas pod pseudonimem ZZZ.

Syndykat zbrodni autorstwa Władysława Bartoszewskiego jest ponurą kroniką zbrodni dokonywanych na obywatelach Polski przez SB i UB w okresie czterdziestolecia PRL, ze szczególnym uwzględnieniem pierwszego jej dziesięciolecia (lata 1944-54), a następnie lat 1970-84.

Dzięki Syndykatowi zbrodni odsłonięta zostaje kolejna niechlubna karta rodzimej historii – akcja terroru władz bezpieczeństwa w Polsce Ludowej, począwszy od Chełma i Lublina aż do śmierci ks. Jerzego Popiełuszki.

Z książki dowiemy się, gdzie tak naprawdę powstał Manifest PKWN, błędnie nazywany przez lata „chełmskim” albo „lubelskim”, jak „przysłużyła” się PRL-owi prokurator Prokuratury Generalnej, Helena Wolińska i czym była słynna mokotowska „dwunastka” na terenie więzienia przy ul. Rakowieckiej w Warszawie.

Przeczytamy, ile dziesiątków tysięcy i jak wybitnych Polaków przez cały okres Polski Ludowej umierało w więzieniach, najczęściej przy wydatnej pomocy oficerów bezpieki i bezwzględnych prokuratorów. Poznamy nazwiska ludzi, którzy powinni stać po stronie prawa, a którzy wydawali masowe wyroki śmierci za czyny niepopełnione.

Dowiemy się, kto personalnie zdecydował o użyciu wojska przeciw narodowi w grudniu 1970 roku i jaką rolę odegrał aparat bezpieczeństwa w przejmowaniu materiałów, dotyczących zajść na Wybrzeżu. Poznamy kulisy wypadków w Radomiu i Ursusie’76 oraz sposoby ujawniania milicyjnych zbrodni przez Komitet Obrony Robotników.

Książka zawiera aneks w postaci listy zmarłych w więzieniu we Wronkach w latach 1946-1956 oraz obszerny wywiad, przeprowadzony z Władysławem Bartoszewskim w jego 65 rocznicę urodzin.

Planowane wydarzenia

W marcu w Collegium Civitas odbędzie się spotkanie z byłą konsul RP w Monachium Elżbietą Sobótką, która przedstawi studentom doświadczenia z ponad dekady pracy konsularnej, opowie o relacjach polsko-bawarskich (m.in.  zainicjowanej przez W. Bartoszewskiego Polsko-Bawarskiej Komisji Ekspertów) oraz o swojej obecnej działalności na rzecz polskich miejsc pamięci w Bawarii. Planowane jest ewentualnie zainicjowanie polsko-bawarskiego koła studenckiego i organizowanie kolejnych spotkań o tematyce bawarskiej, m.in. z zastępcą ambasadora Niemiec, Manfredem Hutererem.

24 kwietnia przy współudziale katedry Władysława Bartoszewskiego Collegium Civitas planowana jest w Muzeum Historii Żydów Polskich sesja naukowa w rocznicę śmierci W. Bartoszewskiego.

Na przełomie maja i czerwca odbędzie się współorganizowana przez Collegium Civitas wizyta w Polsce grupy związanej z Narodowym Muzeum Drugiej Wojny Światowej w Nowym Orleanie (urzędnicy państwowi, oficerowie sił zbrojnych, naukowcy oraz inne osoby zainteresowane problematyką II wojny światowej).

W dniach od 26 czerwca do 10 lipca w Warszawie przebywać będzie grupa amerykańskich studentów, odbywających wizytę studyjną (poświęconą tematyce bezpieczeństwa i obronności) w Collegium Civitas.

„Z licznych spotkań z [Władysławem Bartoszewskim] w stałej pamięci pozostanie mi zarówno jego odwaga cywilna, jak też przekonanie i oddanie na rzecz wspólnej Europy jako podstawy chrześcijańsko-demokratycznej wizji człowieka. Wzorowe i zawsze godne podziwu było zwłaszcza jego zaangażowanie w dialog i pojednanie między narodami. Państwa inicjatywa zasługuje zatem na pełne wsparcie. Z tym większą radością pragnąłbym, aby Fundacja Konrada Adenauera mogła mieć w niej swój udział.”

dr Hans-Gert Pöttering

b. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego
Przewodniczący Fundacji Konrada Adenauera

*

„Gratuluję inicjatywy Fundacji, mającej nosić imię Zmarłego. Z ogromną radością przyjmuję również ideę Katedry im. Władysława Bartoszewskiego.  (…) W ostatnich latach nawiązał się pomiędzy mną, a szanownym Zmarłym głęboki stosunek wzajemnego zaufania. Jestem wdzięczny, że mogłem służyć mu wsparciem przy zakładaniu Fundacji Auschwitz-Birkenau. W ramach moich możliwości pragnę wspierać także Państwa projekt. Jak wiadomo, po przekazaniu mojej następczyni stanowiska premiera Północnej Nadrenii-Westfalii pozostaję nadal czynny w Radzie Fundacji Auschwitz-Birkenau. Sprawy, które były ważne dla szanownego Zmarłego staram się także reprezentować w mojej pracy badawczej i dydaktycznej jako profesor politologii na Uniwersytecie w Bonn. Zalicza się do nich przyjaźń polsko-niemiecka, do rozkwitu której w decydującej mierze przyczynił się Zmarły. Zalicza się do nich też dalsza integracja Europy, dla której przyjaźń polsko-niemiecka stanowi istotną podstawę.  Ponieważ należę równolegle do zarządu Fundacji Konrada Adenauera i jestem przewodniczącym Kuratorium Fundacji Dom Kanclerza Adenauera w Röhndorf, istnieje z pewnością możliwość merytorycznego partnerstwa, w które z przyjemnością się zaangażuję.”

prof. dr Jürgen Rüttgers
b. Premier Północnej Nadrenii-Westfalii

 

1 października 2015 roku podczas inauguracji roku akademickiego  Collegium Civitas z rąk rektora, prof. Stanisława Mocka nominacje na kierowników Katedry odebrali: prof. Alexandra Richie i dr Władysław T. Bartoszewski.

 

prof. Alexandra Richie – rozpoczęła współpracę z Collegium Civitas na początku jesieni 2014 r., od stycznia 2015 r. jako pełnoetatowy pracownik jest zaangażowana w przygotowywanie programów szkół letnich i programów wymian semestralnych z zakresu studiów nad Europą Środkową i Wschodnią, a od grudnia 2016 r. jest kierownikiem Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Zrównoważonego Rozwoju. Pełni także funkcję Presidential Counselor w National World War II Museum w Nowym Orleanie, USA oraz Governor of St Michael’s University School w Wiktorii, Kanada.

Jest autorką nagradzanych książek historycznych, m.in.: „Warszawa 1944. Tragiczne powstanie” - (Nagroda Historyczna im. Kazimierza Moczarskiego oraz Nagroda im. Teresy Torańskiej); „Berlin. Metropolia Fausta” (wyróżnienie American Publisher’s Weekly).

 

Władysław Teofil Bartoszewski – historyk i doktor antropologii, były wykładowcą na Oxfordzie, pracował m.in. w Credit Suisse i w PGE Domu Maklerskim, a od 2014 roku jest wiceprezesem w spółce Exatel. Syn Władysława Bartoszewskiego.

 

 

Od 17 listopada 2015 r. w Collegium Civitas można było zobaczyć wystawę Bartoszewski 1922-2015. Więcej niż przyzwoitość. Ekspozycja przedstawiająca najważniejsze obszary życia i działalności zmarłego 24 kwietnia 2015 r. Władysława Bartoszewskiego – byłego więźnia Auschwitz i uczestnika konspiracyjnego ruchu oporu, członka Rady Pomocy Żydom, represjonowanego działacza opozycji antykomunistycznej, orędownika polsko-niemieckiego i polsko-żydowskiego pojednania, w wolnej Polsce ambasadora w Austrii, dwukrotnego ministra spraw zagranicznych, senatora i doradcę premiera – podzielona została na trzy części.
Pierwsza z nich – Pod prąd – to opowieść o działalności Władysława Bartoszewskiego w konspiracji przeciwko okupantowi niemieckiemu, o prześladowaniach w powojennych latach Polski Ludowej, stalinowskich więzieniach, internowaniu w czasie stanu wojennego i konsekwentnemu zaangażowaniu na rzecz wolności.
Kolejna część – Pamięć – opowiada o zobowiązaniu człowieka uratowanego z Auschwitz, o pasji kronikarskiej, dokumentowaniu losów rodzinnego miasta, ratowaniu pamięci o ofiarach i przypominaniu o ich oprawcach, o usilnych staraniach przekazywania za wszelką cenę prawdy historycznej – poprzez książki, wykłady, pracę społeczną m.in. w Międzynarodowej Radzie Oświęcimskiej czy Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.
Ostatnia część – Pojednanie – poświęcona jest bezkompromisowemu zaangażowaniu w zwalczanie przejawów antysemityzmu, szukaniu dróg kontaktu z Państwem Izrael i z diasporą Żydowską na świecie, początkom pierwszych prób nawiązania relacji z ludźmi dobrej woli w Niemczech – od lat powojennych poprzez działalność dyplomatyczną Władysława Bartoszewskiego w ostatnich latach życia.
Wystawa ma charakter multimedialny. Zwiedzający mogli obejrzeć m.in. pierwsze wystąpienie telewizyjne Władysława Bartoszewskiego z 1963 r. czy zapoznać się z fragmentem jego słynnego przemówienia z 1995 r. przed niemieckim parlamentem, a także posłuchać fragmentów audycji Radia Wolna Europa, które popłynęły z głośników znanej z lat 50. Szarotki. Nie zabrakło zdjęć, dokumentów i pamiątek (w tym także cennych oryginałów)  zgromadzonych m.in. dzięki zaangażowaniu Zakładu Narodowego im. Ossolińskich czy Biblioteki m.st. Warszawy.
Ważnym elementem wystawy są cytaty Władysława Bartoszewskiego, wydrukowane w dużym formacie. Bartoszewski 1922-2015. Więcej niż przyzwoitość to opowieść o człowieku, który nie bał się iść pod prąd w imię szczytnych celów, walcząc o pamięć historyczną i pojednanie narodów. To historia świadka i uczestnika najdramatyczniejszych wydarzeń XX wieku, którego mimo tragicznych osobistych doświadczeń cechował do końca życia „umiarkowany  optymizm” i wiara w ludzi.
Wcześniej wystawę można było zwiedzać jedynie w warunkach ograniczonego dostępu do gmachu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Collegium Civitas po raz pierwszy zaprezentowało ją szerokiej publiczności.
GALERIA:

 

Wystawa Bartoszewskiego