Powtórka do matury z języka polskiego

Zastanawiasz się, jakie zagadnienia powinieneś powtórzyć przed maturą pisemną z języka polskiego?

Nie wiesz, jak przygotować się do matury ustnej z tego przedmiotu?

Zapraszamy Cię na bezpłatne zajęcia powtórkowe z języka polskiego organizowane przez Collegium Civitas i Fundację Collegium Civitas.

Program szkolenia został przygotowany zgodnie z Informatorem Maturalnym Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie podstawy programowej.

 

 

POWTÓRKA DO MATURY Z JĘZYKA POLSKIEGO

22 lutego 2020

10:00-14:00, Aula C, 12 piętro Pałacu Kultury i Nauki

 

Liczba miejsc ograniczona – BRAK WOLNYCH MIEJSC!

 

 

Zajęcia poprowadzi Grażyna Bogucka – polonistka; doradca metodyczny i nauczyciel dyplomowany; egzaminator; autorka i współautorka wielu publikacji z zakresu nauczania języka polskiego; laureatka Nagrody Edukacyjnej Prezydenta m.st. Warszawy w kategorii „Najlepszy nauczyciel warszawski (szkoły ponadgimnazjalne)”.

 

Moduły szkolenia:

I. Egzamin pisemny – poziom podstawowy. Wskazówki praktyczne.

 1. Test – czytanie ze zrozumieniem (typy tekstów i zadań testowych, forma streszczenia).
 2. Jak napisać rozprawkę problemową związaną z tekstem:

– epickim

– dramatycznym?

Sposoby argumentowania i ilustrowania argumentów przykładami tekstów literackich/kultury.

Zasady właściwej kompozycji wypowiedzi.

Jak oceniana jest rozprawka?

 1. Interpretacja utworu lirycznego – jak poprawnie zredagować wypowiedź pisemną?

Konteksty interpretacyjne i ich znaczenie w argumentacji.

Zasady oceniania interpretacji utworu lirycznego.

 

II. Egzamin pisemny – poziom rozszerzony. Wskazówki praktyczne.

 1. Redagowanie wypowiedzi argumentacyjnej (typy tekstów teoretycznych, argumentacja, konteksty). Forma rozprawki problemowej, szkicu krytycznego, eseju.

Zasady oceny wypracowania.

 1. Interpretacja porównawcza utworów literackich (lirycznych, epickich dramatycznych).

Jak skomponować interpretację porównawczą tekstów?

Znaczenie kontekstów interpretacyjnych.

Zasady oceny wypracowania.

 

III. Egzamin ustny.

 1. Rodzaje zadań, rodzaje tekstów. Zasady pracy z tekstem:

– literackim,

– ikonicznym,

– językowym.

 1. Jak skomponować wypowiedź monologową?
 2. Zasady uczestniczenia w rozmowie.
 3. Omówienie sposobu oceniania egzaminu ustnego.

 

Oprac. mgr Grażyna Bogucka

 

Liczba miejsc ograniczona – BRAK WOLNYCH MIEJSC

 

 

Podczas warsztatów na stoisku sprzedażowym Wydawnictwa STENTOR dostępne będą książki z serii ‘Przed maturą’.

 • Przed maturą. Język polski. Nauka o języku w ćwiczeniach maturalnych – 20,00 zł
 • Beata KAPELA-BAGIŃSKA, Tomasz ZIELIŃSKI, Przed maturą. Język polski. Repetytorium z zadaniami maturalnymi – 35,00 zł
 • Beata KAPELA-BAGIŃSKA, Tomasz ZIELIŃSKI, Przed maturą. Język polski. Teksty ikoniczne w ćwiczeniach maturalnych – 35,00 zł
 • Przed maturą. Historia. Arkusze maturalne i zadania powtórzeniowe – 20,00 zł
 • Matura od 2015 Język polski. Zadania maturalne wokół tekstów kultury – 10,00 zł
 • 500 zadań maturalnych. Historia – 25,00 zł

 
UWAGA: Płatność tylko gotówką

Powtórka przed maturą z WOS-u

Na powtórkę do matury zaprasza Collegium Civitas wraz z Fundacją Collegium Civitas.

Jesteś uczniem ostatniej klasy szkoły średniej?

Zdecydowałeś, że będziesz zdawać WOS na maturze?

Chcesz usystematyzować i sprawdzić swoją wiedzę?

Weź udział w Powtórce przed maturą z WOS-u, organizowanej przez Collegium Civitas pod patronatem Centrum Edukacji Obywatelskiej.

 

 

Powtórka przed maturą z WOS-u

sobota 15.02.2020, 10:00-14:00

Aula C,  XII piętro Pałac Kultury i Nauki

 

Zajęcia będą prowadzone przez prof. Tomasza Stryjka – pracownika naukowego Collegium Civitas i Instytutu Studiów Politycznych PAN, wieloletniego nauczyciela licealnego.

Liczba miejsc ograniczona – BRAK WOLNYCH MIEJSC

Rejestracja obowiązkowa: REJESTRACJA

 

Obszar omawianych tematów (autorskie prezentacje skonstruowane podobnie do matur):

1.USA, Chiny, Rosja – partnerzy czy przeciwnicy UE w XXI w.?

2.UE, USA i Rosja – porównanie systemów politycznych

 

Dodatkowo, prowadzący spotkanie udostępni również prezentacje:

1.Głowa państwa w systemach rządów współczesnej Europy.

2.Partie, systemy partyjne i ordynacje wyborcze w państwach europejskich.

 

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymają prezentacje drogą mailową.

 

REJESTRACJA