Zakończył się projekt Pełnoprawni Niepełnosprawni. Zwiększanie świadomości prawnej środowisk akademickich

Fundacja Collegium Civitas wraz z Fundacją TUS oraz Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego zrealizowali projekt mający na celu zwiększenie wiedzy w obszarze praw osób z niepełnosprawnościami. W szkoleniach udział wzięli przedstawiciele kadry zarządzającej oraz pełnomocnicy ds. osób niepełnosprawnych/kierownicy biur ds. osób z niepełnosprawnością z 18 różnych uczelni w Polsce.

Czytaj dalej Zakończył się projekt Pełnoprawni Niepełnosprawni. Zwiększanie świadomości prawnej środowisk akademickich