Zakończył się projekt Pełnoprawni Niepełnosprawni. Zwiększanie świadomości prawnej środowisk akademickich

Fundacja Collegium Civitas wraz z Fundacją TUS oraz Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego zrealizowali projekt mający na celu zwiększenie wiedzy w obszarze praw osób z niepełnosprawnościami. W szkoleniach udział wzięli przedstawiciele kadry zarządzającej oraz pełnomocnicy ds. osób niepełnosprawnych/kierownicy biur ds. osób z niepełnosprawnością z 18 różnych uczelni w Polsce.

Dzięki współpracy trzech instytucji, działających w obszarze prawa, edukacji i włączenia społecznego osób z niepełnosprawnością powstał program umożliwiający wypracowanie konkretnych procedur chroniących prawa osób z niepełnosprawnością w środowisku akademickim.

Warsztaty wyposażyły studentów oraz ich reprezentantów (samorządy studenckie) w wiedzę i umiejętności pozwalające skutecznie identyfikować potrzeby swoich kolegów, koleżanek z niepełnosprawnością. Pracownicy uczelnianych jednostek zajmujących się wsparciem osób z niepełnosprawnością otrzymali niezbędne przeszkolenie w kwestiach prawnych i świadomościowych związanych z koordynowaniem wsparcia dla studentów z niepełnosprawnością na uczelniach.

Wszystkie osoby zainteresowane problematyką przestrzegania praw osób z niepełnosprawnością zapraszamy do zapoznania się z materiałami załączonymi poniżej.

Program szkolenia – studenci

Program szkolenia – kadra zarządzająca (warsztat z modelowania procedur)

Scenariusz szkolenia

Prezentacja ze szkolenia

 

Materiały w wersji udźwiękowionej:

Część I (świadomościowa)

Część II (prawna)

aktualnosci_pelnosprawni_niepelnosprawni