Współczesna edukacja – wyzwania, szanse i zagrożenia z perspektywy gospodarki opartej na wiedzy

Konferencja Współczesna edukacja – wyzwania, szanse i zagrożenia z perspektywy gospodarki opartej na wiedzy, organizowana przez Collegium Civitas odbyła się 22 marca 2018 r. Wydarzenie było częścią cyklu Szkoła XXI wieku, adresowanego do szeroko rozumianej społeczności szkolnej, a w szczególności do dyrektorów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, pedagogów szkolnych i psychologów pracujących z młodzieżą.

Czytaj dalej Współczesna edukacja – wyzwania, szanse i zagrożenia z perspektywy gospodarki opartej na wiedzy

Współczesna edukacja – wyzwania, szanse i zagrożenia z perspektywy gospodarki opartej na wiedzy

Zapraszamy do udziału w konferencji Współczesna edukacja – wyzwania, szanse i zagrożenia z perspektywy gospodarki opartej na wiedzy, organizowanej przez Collegium Civitas. Wydarzenie jest częścią cyklu Szkoła XXI wieku, adresowanego do szeroko rozumianej społeczności szkolnej, a w szczególności do dyrektorów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, pedagogów szkolnych i psychologów pracujących z młodzieżą.

Podczas konferencji odbędzie się 6 sesji tematycznych prowadzonych przez ekspertów z Collegium Civitas: dr Agnieszkę BukowskąGrzegorza Cieślaka oraz dr. Krzysztofa Tomaszyckiego z Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi, dr Agnieszkę Knap-Stefaniuk z Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, dr. Łukasza Burkiewicza z Akademii Ignatianum  w Krakowie, dr Wioletę Karną z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W pierwszej części konferencji prelegenci opowiedzą, jak powinna funkcjonować placówka oświatowa w dobie zagrożenia atakami terrorystycznymi oraz w jaki sposób chronić młodzież przed destrukcyjnym wpływem sekt i ruchów religijnych.

Drugi blok tematyczny poświęcony będzie motywowaniu pracowników i związanymi z tym trudnym zadaniem wyzwaniami dla edukacji, oczekiwaniom współczesnych pracodawców w zakresie kompetencji pracowników oraz nowym rolom nauczycieli w edukacji w XXI wieku, a także pracy w instytucjach kultury, gdzie spotykają się idea, pasja i pragmatyzm codziennego życia, w kontekście wyzwań edukacyjnych i potrzeb rynku pracy.

Konferencja odbędzie się 22 marca 2018 r. (czwartek), w siedzibie Collegium Civitas, pl. Defilad 1 (PKiN), XII piętro, aula A.

Na zgłoszenia czekamy do 20 marca br. 

Pobierz broszurę informacyjną TUTAJ

 

PROGRAM

8:45 – 9:00 Rejestracja 
9:00 – 09:15 Powitanie
09:15 – 10:15

Placówki szkolne w dobie terroryzmu – ryzyka, wyzwania, obowiązki w nowym środowisku prawnym
Grzegorz Cieślak, ekspert Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi Collegium Civitas

10:15-11:30 Sekty destrukcyjne, nowe ruchy religijne, współczesna duchowość – pułapki, zagrożenia, manipulacja. Profilaktyka społeczne
dr Agnieszka Bukowska, dyrektor Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi Collegium Civitas
11:30-12:00 Zagrożenia wynikające z ruchów migracyjnych
dr Krzysztof Tomaszycki, kierownik Pracowni Badań Zagrożeń Społecznych w Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi Collegium Civitas
12:30-13:00 PRZERWA
13:00-13:30 Oczekiwania współczesnych pracodawców w zakresie kompetencji pracowników – wyzwania dla edukacji i nowe role nauczycieli 
dr Agnieszka Knap-Stefaniuk – WBiSM, Instytut Zarządzania AFiB Vistula
13:30-14:00 Motywowanie pracowników jako ważny element zarządzania zasobami ludzkimi – wyzwania dla współczesnej edukacji 
dr Wioleta Karna, Uniwersytet Jagielloński
14:00-14:30 Zarządzenie kulturą w kontekście wyzwań edukacyjnych i potrzeb rynku pracy dr Łukasz Burkiewicz, Akademia Ignatianum w Krakowie
14:30-15:00 Dyskusja i podsumowanie

PRELEGENCI

dr Agnieszka Bukowska – doktor nauk humanistycznych, socjolog, pedagog, terapeuta pedagogiczny, trener umiejętności interpersonalnych; absolwentka UW oraz Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk i Collegium Civitas. Specjalizuje się w inżynierii społecznej, socjologii religii oraz socjologii bezpieczeństwa. Dyrektor Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi Collegium Civitas. Redaktor naczelna czasopisma naukowego „Securitologia”.

 

dr Łukasz Burkiewicz – kulturoznawca, historyk i ekonomista kultury. Specjalista do spraw zarządzania i organizacji. Adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (mediteraneistyka, historia oraz zarządzanie i marketing), Akademii Górniczo-Hutniczej (social media and content marketing) oraz Szkoły Biznesu Politechniki Krakowskiej i Central Connecticut State University (Executive MBA). Zajmuje się polityką kulturalną państw europejskich, ekonomiką kultury oraz zarządzaniem w środowisku wielokulturowym, również w wymiarze praktycznym. W kręgu jego badań znajdują się również procesy kulturowe w basenie śródziemnomorskim, szczególnie w średniowieczu. Prowadzi szkolenia z zakresu zarządzania, w tym zarządzania zespołem i motywowania pracowników (między innymi dla związków zawodowych zrzeszonych w Europäischen Zentrum für Arbeitnehmerfragen). Laureat konkursu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na stypendium dla młodego wybitnego naukowca (na lata 2014-2017).

Grzegorz Cieślak – ekspert profilaktyki i prewencji antyterrorystycznej Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi Collegium Civitas. Były członek rady programowej Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas oraz Instytutu Analiz Informacji. Specjalista problematyki bliskowschodniej i Afryki północnej. Doradca ds. bezpieczeństwa w strategicznych obiektach infrastruktury transportowej, kultury i dziedzictwa narodowego oraz samorządu. Ekspert profilaktyki antyterrorystycznej, uprawniony instruktor minerstwa – pirotechniki oraz Ekspert Ochrony Obiektów Dyplomatycznych. Autor projektów „(Nie)bezpieczna przesyłka”, „Strategia zabezpieczenia wielkopowierzchniowych obiektów komercyjnych”, „Tarcza”, „B.O.S.S.”, „BEHAV”, współautor metody szkoleń w zakresie prewencji antyterrorystycznej „LIDER” oraz „A.L.E.R.T.”. Autor metody szacowania ryzyka i oceny podatności dla obiektów administracji publicznej.

dr Wioleta J. Karna –  doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu w Białymstoku. Starszy wykładowca w Zakładzie Rozwoju Społecznego Instytutu Spraw Publicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Wykładowca na uczelniach wyższych. Autorka książek i publikacji z dziedziny zarządzania oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Specjalizuje się w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania zmianą w organizacjach publicznych. W 2015 roku uczestniczyła i wygłosiła wykład w Business and Rural Development Management Institute w Aleksandras Stulginskis University w Kownie.

dr Agnieszka Knap-Stefaniuk   doktor nauk ekonomicznych. Posiada dyplom MBA Thames Valley University. Ukończyła Szkołę Trenerów Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadziła szkolenia i projekty konsultingowe m.in. dla takich firm jak: Lexmark, Galeco, Biprocemwap, Capgemini. Autorka wykładów i prezentacji na Ogólnopolskim Kongresie „Personelu i Zarządzania”, Ogólnopolskim Kongresie „Pierwsze Kadry Rzeczpospolitej” i Forum HR. Były członek PKA oraz Kierownik Zakładu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Polish Open University. Adiunkt w Instytucie Zarządzania Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie; współpracuje z Akademią Ignatianum w Krakowie. Wykłada na uczelniach zagranicznych [m.in. Portugalia, Hiszpania, Czechy, Włochy]. Trener i konsultant, praktyk współpracujący z biznesem. Specjalizuje się w problematyce międzynarodowego i strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi, przywództwa, zarządzania zmianami i zarządzania ludźmi w procesie zmian, kultury organizacyjnej, systemów motywacyjnych, zarządzania kompetencjami i talentami.

dr Krzysztof Tomaszycki   doktor nauk społecznych w zakresie socjologii. Specjalizuje się w socjologii grup dyspozycyjnych, kryminalistyce, kryminologii oraz bezpieczeństwie publicznym. Aktualnie funkcjonariusz wyższego szczebla Komendy Głównej Policji w Warszawie. Praktyk, kryminalistyk, ekspert z zakresu badań daktyloskopijnych, wieloletni kierownik Zakładu Daktyloskopii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Kierownik Pracowni Badań Zagrożeń Społecznych w Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi Collegium Civitas.

RADA NAUKOWA

Przewodniczący:
prof.dr hab. Stanisław Mocek  – Rektor Collegium Civitas

Wiceprzewodnicząca:
dr Agnieszka Knap-Stefaniuk – WBiSM, Instytut Zarządzania AFiB Vistula
dr Małgorzata Baran – prorektor ds. rozwoju strategicznego, Collegium Civitas

 • dr Eva Ambrozowa – Head of the Department of Humanities, Newton College, Czech Republic
 • prof. Josep Boyra – Deputy Director and Head of Research, Escola Universitària Formatic Barcelona, Spain
 • dr Łukasz Burkiewicz – Instytut Kulturoznawstwa, Akademia Ignatianum w Krakowie
 • prof. Adriano Ciani – Sciences and Environment, Research Unit of Applied Economics; Perugia University, Italy
 • dr Caterina de Lucia – University of Foggia/The Technical University of Bari, Italy
 • dr hab. Waldemar Glabiszewski – Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Wioleta J. Karna – Instytut Spraw Publicznych, Uniwersytet Jagielloński
 • dr hab. Artur J. Kożuch, prof. AWL – Akademia Wojsk Lądowych im. Gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • dr hab. Krzysztof Krukowski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
 • dr hab. Teresa Kupczyk – Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu
 • dr Albert Miró – ESERP Business School, Spain.
 • prof. Pedro Mendes – Dean (IPAM – Instituto Português de Administração de Marketing, Portugal), Spain
 • prof. Olha Prokopenko – Kyiv National University of Technology and Design/University of Bielsko-Biała, Ukraine/Republic of Poland
 • dr Janusz Sasak – Instytut Spraw Publicznych, Uniwersytet Jagielloński
 • prof. Joan Sorribes – Escola Universitària Formatic Barcelona, Spain
 • dr Wioleta Wereda – Instytut Organizacji i Zarządzania, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • dr hab. Maciej Zastempowski, prof. UMK – Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Jan Zukovskis – Director of Business and Rural Development Management Institute, Aleksandras Stulginskis University, Lithuania

Komitet organizacyjny:

 • mgr Agnieszka Gawrych
 • dr Agnieszka Knap-Stefaniuk
 • dr Agnieszka Bukowska
 • dr Małgorzata Kożuch

 

PATRONI