Współczesna edukacja – wyzwania, szanse i zagrożenia z perspektywy gospodarki opartej na wiedzy

Konferencja Współczesna edukacja – wyzwania, szanse i zagrożenia z perspektywy gospodarki opartej na wiedzy, organizowana przez Collegium Civitas odbyła się 22 marca 2018 r. Wydarzenie było częścią cyklu Szkoła XXI wieku, adresowanego do szeroko rozumianej społeczności szkolnej, a w szczególności do dyrektorów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, pedagogów szkolnych i psychologów pracujących z młodzieżą.

Podczas konferencji odbyło się 6 sesji tematycznych prowadzonych przez ekspertów z Collegium Civitas: dr Agnieszkę BukowskąGrzegorza Cieślaka oraz dr. Krzysztofa Tomaszyckiego z Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi, dr Agnieszkę Knap-Stefaniuk z Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, dr. Łukasza Burkiewicza z Akademii Ignatianum  w Krakowie, dr Wioletę Karną z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W pierwszej części konferencji prelegenci przedstawili, jak powinna funkcjonować placówka oświatowa w dobie zagrożenia atakami terrorystycznymi oraz w jaki sposób chronić młodzież przed destrukcyjnym wpływem sekt i ruchów religijnych.

Drugi blok tematyczny poświęcony był motywowaniu pracowników i związanymi z tym trudnym zadaniem wyzwaniami dla edukacji, oczekiwaniom współczesnych pracodawców w zakresie kompetencji pracowników oraz nowym rolom nauczycieli w edukacji w XXI wieku, a także pracy w instytucjach kultury, gdzie spotykają się idea, pasja i pragmatyzm codziennego życia, w kontekście wyzwań edukacyjnych i potrzeb rynku pracy.

Konferencja odbyła się 22 marca 2018 r. (czwartek), w siedzibie Collegium Civitas, pl. Defilad 1 (PKiN), XII piętro, aula A.

Pobierz broszurę informacyjną TUTAJ