Festiwal Nauki

Fundacja Collegium Civitas serdecznie zaprasza na warsztaty i wykłady w ramach XVIII Festiwalu Nauki w Collegium Civitas, który wspieramy organizacyjnie.

Program Festiwalu:

KLUB MŁODZIEŻOWY – zajęcia dla młodzieży

Temat: Tragiczna historia Billa Fingera, zapomnianego współtwórcy postaci Batmana

Prowadzący: Michał Chudoliński

Data: 22.09.2014 godzina 15:30

Sala: 1222

Rejestracja: Liczba miejsc ograniczona! Zgłoszenia proszę kierować pod adres kursy@collegium.edu.pl

Opis: Sława Batmana, który kończy właśnie 75 lat, została zbudowana na pewnym oszustwie. Przy okazji rocznicy fani dopominają się o prawdę na temat zapomnianego współtwórcy całej serii. Niesprawiedliwość wyrządzona Billowi Fingerowi mówi wiele o mroku spowijającym zarówno Mrocznego Rycerza, jak i amerykański showbiznes. W trakcie prelekcji dowiecie się, jak powstawał mit Batmana, kim był Bill Finger i jaki wpływ na kulturę masową, dla której superherosi obecnie stanowią mitologię obecnych czasów.

 

Informacja na temat prowadzącego:

Michał CHUDOLIŃSKI
krytyk komiksowy i filmowy. Ukończył socjologię w Collegium Civitas, gdzie założył Koło Komiksu. Redaktor naczelny „Magazynu Miłośników Komiksu KZ” (kzet.pl) i bloga „Gotham w deszczu” (www.gothamwdeszczu.com.pl). Publikuje na łamach „Nowej Fantastyki”, „2+3D”, „Czasu Fantastyki” oraz na stronach „ArtPapier” i „Noircafe”. Współpracował z „Polityką”, „Przekrojem” i „Newsweekiem”, Polskim Radiem oraz Tok.FM.

 

 

KLUB – wykład ogólnodostępny

Temat: Dezinformacja – czyli jak zbudować alternatywną rzeczywistość

Prowadzący: dr Łukasz Kister

Data: 22.09.2014 godzina 17:30

Sala: 1222

Opis: Dlaczego dezinformacja to nie to samo co kłamstwo?! Jak buduje się alternatywną rzeczywistość, czyli metodologia dezinformacji. Dlaczego dajemy się nabierać na tanie chwyty marketingowe i potężne machiny psychomanipulacji?

Informacja na temat prowadzącego:

Łukasz KISTER, dr

doktor nauk o bezpieczeństwie. Absolwent Katedry Zarządzania Bezpieczeństwem Wydziału Inżynierii Specjalnej Uniwersytetu w Żilinie, Wydziału Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku oraz Wyższej Szkoły Dziennikarskiej im. Melchiora Wańkowicza w Warszawie. Członek Zarządu – Sekretarz ds. naukowych European Association for Security, Członek Rady Naukowej Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas, ekspert Instytutu Jagiellońskiego. Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Wykładowca akademicki, trener szkoleń, warsztatów i seminariów specjalistycznych. W pracy naukowej koncentruje się na problematyce bezpieczeństwa informacji i służb specjalnych. Opublikował kilkadziesiąt artykułów naukowych i popularnonaukowych dotyczących różnorodnych aspektów bezpieczeństwa, w językach: polskim, słowackim, ukraińskim i angielskim. Redaktor naczelny półrocznika naukowego „Securitologia”, oraz Redaktor merytoryczny czasopisma specjalistycznego „Ochrona Mienia i Informacji”. Były funkcjonariusz służb policyjnych i specjalnych.

 

 

 

KLUB – wykład ogólnodostępny

Temat: Jakiej polityki energetycznej potrzebuje Polska?

Prowadzący: dr Dominik Smyrgała

Data: 23.09.2014 godzina 17:30

Sala: 1222

Opis: Jednym z największych problemów współczesnej polskiej polityki energetycznej jest brak definicji jej konkretnych celów. W rządowym dokumencie strategicznym Polityka energetyczna Polski do 2030 roku zapisano, że państwo będzie rozwijać energetykę węglową, gazową, nuklearną i odnawialną. Czy tak szerokie i ambitne podejście jest możliwe? Na jakie źródła energii powinna postawić Polska?

Informacja na temat prowadzącego:

Dominik SMYRGAŁA, dr

ekspert ds. bezpieczeństwa energetycznego, adiunkt w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Zrównoważonego Rozwoju Collegium Civitas. W przeszłości m.in. pracownik MSZ oraz Instytutu Studiów Politycznych PAN. Autor publikacji z zakresu bezpieczeństwa energetycznego, stosunków międzynarodowych w Ameryce Łacińskiej, na Bałkanach i obszarze dawnego ZSRR oraz historii służb specjalnych.

 

 

KLUB MŁODZIEŻOWY – zajęcia dla młodzieży

Temat: Szybkie czytanie i mnemotechniki

Prowadzący: Magdalena Zarzycka

Data: 24.09.2014 godzina 15:30

Sala: 1222

Rejestracja: Liczba miejsc ograniczona! Zapisy od 15 września. Zgłoszenia proszę kierować pod adres kursy@collegium.edu.pl

Opis: Poznanie w praktyce technik przyspieszających czytanie oraz skuteczne zapamiętywanie podczas nauki. Budowanie wewnętrznej motywacji do nauki i wykorzystanie tajników mózgu do wzmocnienia procesów poznawczych.

 

 

KLUB – wykład ogólnodostępny

Temat: Imigranci w kryzysie – Polacy na Islandii

Prowadzący: dr Małgorzata Budyta-Budzyńska

Data: 24.09.2014 godzina 17:30

Sala: Aula A

Opis: Polacy na Islandii stanowią największą grupę narodowościową po Islandczykach. Kryzys finansowy, jaki dotknął wyspę w ostatnich latach, nie spowodował masowego exodusu Polaków. Niektórzy wyjechali, ale wielu postanowiło zostać na wyspie na dłużej lub na stałe. Mają oni różne strategie adaptacyjne na czas kryzysu. Czy społeczność polska na Islandii będzie trwałym elementem krajobrazu społecznego wyspy?

Informacja na temat prowadzącej:

Małgorzata BUDYTA-BUDZYŃSKA, dr

socjolog i politolog, prorektor ds. studenckich w Collegium Civitas, ekspert w dziedzinie polityki narodowościowej w Europie Środkowej i Wschodniej. Absolwentka University of Lancaster (1995, Master of Arts in Sociology & Politics). Stypendystka Central European University (1993-1994). Autorka kilkudziesięciu artykułów na tematy narodowościowe oraz książek Mniejszości narodowe – bogactwo czy problem? (Warszawa 2003) i Socjologia narodu i konfliktów etnicznych (Warszawa 2010). Jej ostatnie zainteresowania koncentrują się wokół problemów adaptacji i asymilacji imigrantów. Kierownik projektu badawczego realizowanego we współpracy z Uniwersytetem Islandzkim „Integracja czy asymilacja? Strategie stawania się członkiem nowej wspólnoty: przypadek polskich emigrantów w Islandii” 2009-2011.

 

 

KLUB – wykład ogólnodostępny

Temat: Wolność – atrakcyjny slogan czy niedościgniony ideał?

Prowadzący: dr Anna Siwek

Data: 25.09.2014 godzina 17:30

Sala: 1222

Opis: Kto dzisiaj uosabia człowieka wolnego? Czy wolność to dobro unikatowe? Gdzie szukać przestrzeni wolności – w sobie czy w świecie? Poszukajmy odpowiedzi na te pytania przyglądając się własnym doświadczeniom oraz poznając filozoficzne spojrzenie na wolność człowieka.

Informacja na temat prowadzącej:

Anna SIWEK, dr

doktor nauk o polityce, adiunkt w Zakładzie Filozofii Polityki Instytutu Studiów Politycznych PAN. Ukończyła filozofię na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Autorka monografii na temat filozofii Józefa Tischnera. Sekretarz pisma „Civitas. Studia z filozofii polityki” oraz członek Redakcji pisma „Zoon Politikon”. Wieloletni wykładowca Collegium Civitas.

 

 

KLUB – wykład ogólnodostępny

Temat: Batman: Mroczny Rycerz Moralnego Niepokoju. O znaczeniach i wartościach (super)heroizmu.

Prowadzący: Michał Chudoliński

Data: 25.09.2014 godzina 17:30

Sala: Aula A

Opis: Dwuznaczny protagonista, miasto będące satyrą na nasze lęki i cierpienia oraz wyjątkowa rzesza fanów. Oto dlaczego Batman jest obecnie hegemonem współczesnej rozrywki. W trakcie wykładu zostanie przedstawiona postać Mrocznego Rycerza, jego znaczenie dla popkultury oraz to, jak zmienia nasze myślenie o micie.

Informacja na temat prowadzącego:

Michał CHUDOLIŃSKI
krytyk komiksowy i filmowy. Ukończył socjologię w Collegium Civitas, gdzie założył Koło Komiksu. Redaktor naczelny „Magazynu Miłośników Komiksu KZ” (kzet.pl) i bloga „Gotham w deszczu” (www.gothamwdeszczu.com.pl). Publikuje na łamach „Nowej Fantastyki”, „2+3D”, „Czasu Fantastyki” oraz na stronach „ArtPapier” i „Noircafe”. Współpracował z „Polityką”, „Przekrojem” i „Newsweekiem”, Polskim Radiem oraz Tok.FM.

 

 

KLUB MŁODZIEŻOWY – zajęcia dla młodzieży

Temat: Lekcja dykcji, czyli jak zostać dobrym mówcą

Prowadzący: Magdalena Goławska

Data: 26.09.2014 godzina 15:30

Sala: 1222

Rejestracja: Liczba miejsc ograniczona! Zapisy od 15 września. Zgłoszenia proszę kierować pod adres kursy@collegium.edu.pl

Opis: Dobra, estetyczna dykcja i pięknie brzmiący głos to atut każdego mówcy. Kiedy mówimy wyraźnie, logicznie i poprawnie wzbudzamy zainteresowanie naszych słuchaczy. Jeśli chcesz być słyszanym, rozumianym i chętnie słuchanym musisz ćwiczyć, ponieważ nie ma innej drogi do opanowania tego rzemiosła. Liczba miejsc ograniczona.

 

Informacja na temat prowadzącej:

Magdalena GOŁAWSKA

logopeda medialny, specjalista techniki mowy i emisji głosu, wykładowca, trener biznesu. Absolwentka Wydziału Humanistycznego (filologia polska ze specjalnością logopedyczną), Podyplomowych Studiów Emisji Głosu na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Studium Głosu i Wymowy (Gdynia), Retoryki praktycznej i krytyki (Polska Akademia Nauk), Podyplomowego Studium Coachingu (Laboratorium Psychoedukacji Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie). Wykładowca Collegium Civitas i Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Członek Pacific Voice & Speech Foundation, San Francisco. Prowadzi szkolenia i treningi indywidualne, dotyczące sztuki wystąpień publicznych, autoprezentacji, emisji głosu, techniki mówienia, kultury żywego słowa i radzenia sobie ze stresem. Specjalizuje się w szkoleniach dla dziennikarzy, prezenterów, rzeczników prasowych, menedżerów, biznesmenów, nauczycieli, polityków oraz innych osób, które  na co dzień pracują na głosem. Redaktorka książek: Jan Paweł II do artystów, artyści do Jana Pawła II (Lublin 2007), Niezbędnik Polaka mieszkającego we Francji (Paryż – Lublin 2011).

 

 

KLUB MŁODZIEŻOWY – zajęcia dla młodzieży

Temat: Pan Tadeusz w Brukseli, czyli ile w Polaku Europejczyka?

Prowadzący: dr Xymena Bukowska, dr Barbara Markowska

Data: 26.09.2014 godzina 15:30

Sala: 1225

Rejestracja: Liczba miejsc ograniczona! Zgłoszenia proszę kierować pod adres kursy@collegium.edu.pl

Opis: Celem warsztatów będzie ukazanie znaczenia kanonów kulturowych dla tożsamości zbiorowych. W trakcie spotkania zastanawiać będziemy się, czy kultura polska zawiera elementy uniwersalne, zrozumiałe na poziomie europejskim, a także czy możemy mówić o europejskim kanonie kulturowym? Materiałami do rozważań i zadań warsztatowych będą fragmenty filmów, utworów muzycznych, książek i obrazów.

 

Informacja na temat prowadzących:

Xymena BUKOWSKA, dr

 

socjolożka, prorektor ds. badań naukowych w Collegium Civitas, adiunkt w Katedrze Socjologii CC i w Zakładzie Systemów Społeczno-Politycznych Instytutu Studiów Politycznych PAN. W latach 1999-2000 badacz i koordynator projektów w Instytucie Spraw Publicznych. Stypendia i pobyty badawcze na Technische Universität Dresden i Freie Universität Berlin. Zainteresowania badawcze: socjologia polityki, teoria obywatelstwa i społeczeństwa obywatelskiego. Redaktor (współautorka) raportów publikowanych przez ISP PAN, np. „Polska-Niemcy. Wzajemny wizerunek w okresie rozszerzania UE” (Warszawa 2001).

 

Barbara MARKOWSKA, dr

 

historyk idei, filozof i teatrolog, adiunkt w Katedrze Socjologii Collegium Civitas. W roku 2000 recenzent programu wspomagania rozwoju kultur lokalnych w Fundacji im. Stefana Batorego. Absolwentka Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS PAN w Warszawie. Doktorat o politycznych i etycznych konsekwencjach teorii sprawiedliwości Jacquesa Derridy obroniony w 2008 roku. W latach 2008-2010 koordynator projektu sponsorowanego przez CEE Trust poświęconego wzmacnianiu społeczno-obywatelskich umiejętności kobiet z terenów wiejskich w północno-wschodniej Polsce. Zainteresowania badawcze: współczesna filozofia polityki (biopolityka), etyka (posthumanizm), socjologia wiedzy, gender studies oraz wpływ sztuki współczesnej na sferę publiczną.

 


WYKŁAD ODWOŁANY – KLUB – wykład ogólnodostępny

Temat: Człowiek i jego rozwój w fazie późnej dorosłości – potencjał i wyzwania

Prowadzący: prof. Anna Brzezińska

Data: 26.09.2014 godzina 17:30