Collegium Civitas kształci Liderów Oświaty

Collegium Civitas uruchamia praktyczne, bezpłatne studia podyplomowe dla przedstawicieli placówek edukacyjnych.

Akademia Liderów Oświaty to świetna oferta całkowicie bezpłatnych, praktycznych studiów podyplomowych dla dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli liderów oraz kierowników świetlic. Projekt ALO SUS prowadzony jest we współpracy: Centrum Edukacji Obywatelskiej, Collegium Civitas oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej.

20 lutego br. odbyła się  inauguracja studiów. Słuchaczy powitał prof. dr hab. Stanisław Mocek, rektor Collegium Civitas. Uczestnicy uroczystości mieli możliwość wysłuchania dwóch wykładów: dr. Jacka Strzemiecznego nt. „Jak kształcić liderów szkolnych?” oraz Danuty Sterny nt. „Język nauczania”.

Nowym studentom życzymy owocnego rozwoju zawodowego i ponownego odkrycia najlepszych stron życia studenckiego.