Konferencja: Edukacja XXI wieku – bezpieczna szkoła

Edukacja XXI wieku – bezpieczna szkoła to kolejna propozycja w ramach Collegium Wiedzy prowadzonego przez Collegium Civitas, ze wsparciem Fundacji Collegium Civitas, oferującego bezpłatne szkolenia i konferencje dla osób na co dzień pracujących z młodzieżą: dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów i psychologów.

Inicjatorzy wydarzenia – eksperci z Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas (CBnT) – omówią zagadnienia związane z zagrożeniem bezpieczeństwa w szkołach.W tematykę konferencji wprowadzi dr Paulina Piasecka – wicedyrektor CBnT ds. programowych, specjalistka w zakresie profilaktyki i komunikacji społecznej w sytuacjach kryzysowych. Dr Tomasz Mleczek – specjalista w zakresie bezpieczeństwa personalnego, doświadczony instruktor sztuk walki, ekspert w zakresie zarządzania bezpieczeństwem instytucji wyjaśni, jak najlepiej zachować się w sytuacji ataku aktywnego napastnika. Andrzej Mroczek – koordynator Zespołu Analiz Zamachów Bombowych CBnT CC, emerytowany policjant, ekspert w zakresie terroru kryminalnego i przestępczości zorganizowanej powie, w jaki sposób reagować na podłożenie niebezpiecznego ładunku w placówce oraz kogo należy niezwłocznie powiadomić. Uczestnicy poznają podstawy pierwszej pomocy w wypadku ataku aktywnego napastnika, które szczegółowo zaprezentuje Maciej Tylski – wieloletni pracownik warszawskiego Pogotowia Ratunkowego, specjalista z zakresu ratownictwa medycznego oraz medycyny pola walki. Dr Krzysztof Liedel  – dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas, ekspert w zakresie koordynacji przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym, specjalista w zakresie zarządzania bezpieczeństwem zaproponuje konkretne rozwiązania edukacyjne i organizacyjne, stanowiące zestaw narzędzi do przeciwdziałania przemocy w szkole. Sygnały informujące o zagrożeniu oraz psychologiczne aspekty ataków przedstawi Mariola Wołoszyn, psycholog, emerytowany oficer Policji, specjalista w zakresie profilowania kryminalnego oraz interwencji kryzysowej.

Istotnym elementem konferencji będzie dyskusja z udziałem publiczności, przede wszystkim przedstawicieli sektora edukacji, będąca jednym z etapów poszukiwania kierunków dalszych badań w tym obszarze.

Uczestnicy konferencji otrzymają certyfikat.

 

ZAPRASZAMY

10 grudnia 2018, godz. 10.30-16.15, Collegium Civitas (PKiN, XII piętro), Aula A

Konferencja szkoleniowa adresowana jest przede wszystkim do: nauczycieli, dyrektorów zarządzających szkołami podstawowymi, średnimi, wyższym, studentów kierunków związanymi z bezpieczeństwem i pedagogiką.

 

PROGRAM

10.30-11.00  Rejestracja
11.00-11.30  Wprowadzenie: Aktywny napastnik: istota zagrożenia, dr Paulina Piasecka
11.30-12.15  Jak reagować na działania aktywnego napastnika?,  dr Tomasz Mleczek
12.15-13.00  Jak reagować na podłożenie niebezpiecznego ładunku lub zawiadomienie o jego podłożeniu?, Andrzej Mroczek
13.00-13.15  przerwa
13.15-14.00 Podstawy pierwszej pomocy w wypadku ataku aktywnego napastnika, Maciej Tylski
14.00-14.45 Przetrwają przygotowani: systemowe rozwiązania edukacyjne i organizacyjne jako narzędzia przeciwdziałania przemocy w szkole, dr Krzysztof Liedel
14.45-15.30 Wczesne sygnały o zagrożeniu: psychologiczne aspekty atakówMariola Wołoszyn
15.30-16.00 Dyskusja z udziałem publiczności: czy polskie szkoły są przygotowane na potencjalny atak aktywnego napastnika?
16.00-16.15 Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

Collegium Wiedzy to przedsięwzięcie profilaktyczno-edukacyjne, które oferuje m. in. bezpłatne szkolenia oraz cykliczne konferencje dla osób pracujących na co dzień z młodzieżą, poświęcone aktualnym i ważnym tematom z zakresu przemocy rówieśniczej, przemocy w rodzinie, cyberprzemocy, bezpieczeństwa, radykalizacji i handlu ludźmi. Przedsięwzięcie jest realizowane w siedzibie uczelni, w samym centrum Warszawy (PKiN, plac Defilad 1), a także w zaproponowanych przez osoby zgłaszające placówkach oświatowych na terenie województwa mazowieckiego oraz województw ościennych. Istnieje możliwość określenia czasu trwania szkolenia i ilości omawianego materiału, w zależności od potrzeb i możliwości uczestników.

Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas (CBnT) jest jednostką naukowo-badawczą działającą w ramach struktur organizacyjnych Collegium Civitas. Gromadzi naukowców i ekspertów zajmujących się terroryzmem w kontekście swoich specjalizacji naukowych. Stanowi platformę wymiany poglądów, opinii, wyników badań i doświadczeń ludzi, którzy na zjawisko terroryzmu patrzą przez pryzmat stosunków międzynarodowych, socjologii, psychologii, sztuki wojennej, prawa wewnętrznego i międzynarodowego oraz politologii, bankowości, finansów, ekonomii, antropologii, kulturoznawstwa.

 

PATRONAT