Zakończenie roku Akademii Liderów Oświaty

25 czerwca odbyło się zakończenie studiów podyplomowych Akademia Liderów Oświaty. Dyplomy odebrało aż 520 tegorocznych absolwentów – dyrektorów szkół i przedszkoli, liderów zespołów przedmiotowych i kierowników świetlic szkolnych.

Zebranych absolwentów powitali przedstawiciele Centrum Edukacji Obywatelskiej Jacek Strzemieczny i Jędrzej Witkowski, po czym głos zabrali partnerzy ALO z Akademii Pedagogiki Specjalnej, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i rektor Collegium Civitas, prof. Stanisław Mocek. Wykład pt. Jak kierować szkołą, aby przeciwdziałać przemocy rówieśniczej? wygłosił prof. Jacek Pyżalski.

Rektor Collegium Civitas pogratulował słuchaczom ukończenia studiów i życzył powodzenia w dalszym implementowaniu zmian w jakości kształcenia i zarządzaniu placówkami oświaty już na gruncie ich własnych placówek edukacyjnych. Sukces studiów ALO mierzony jest bowiem zmianą, jaka powinna dokonać się w sposobie kształcenia uczniów w polskich szkołach. Jak wskazał prof. Mocek, potrzebujemy takiej szkoły i takiej edukacji, w której nauczyciel może realizować autorskie programy, a uczeń odnajduje się w nich ze swoimi pasjami i zainteresowaniami. Kształcenie w całym procesie edukacyjnym powinno być nakierowane na rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów. Dlatego też Collegium Civitas wspólnie z CEO już od ponad 11 lat współpracuje przy tworzeniu studiów podyplomowych dedykowanych pracownikom oświaty.

Studia podyplomowe Akademia Liderów Oświaty Szkoły Uczącej się (ALO SUS) są skierowane do dyrektorów szkół i przedszkoli, liderów zespołów przedmiotowych i kierowników świetlic szkolnych. Prowadzi je CEO w partnerstwie z uczelniami specjalizującymi się we wspieraniu dyrektorów i nauczycieli: Collegium Civitas oraz Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

Celem studiów ALO SUS jest pogłębienie umiejętności w zakresie przywództwa edukacyjnego nakierowanego na rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów.  Wykładowcami są naukowcy specjalizujący się w oświacie oraz eksperci praktycy. Oprócz wykładów w programie studiów znajdują się warsztaty, które pomagają w zdobyciu praktycznych umiejętności.

Wszystkim absolwentom serdecznie gratulujemy.