Konferencja: „Środowiska obywatelskie w służbie edukacji narodowej 1989 – 2014”

Fundacja „Rodzice Szkole”, Collegium Civitas oraz Komitet Nauk Pedagogicznych PAN zapraszają na konferencję objętą patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Środowiska obywatelskie w służbie edukacji narodowej 1989 – 2014

3 października 2014 r.
Collegium Civitas, Pałac Kultury i Nauki XII piętro, Aula A

Początek konferencji: 9:00

Fundacja Collegium Civitas zapewnia wsparcie organizacyjne wydarzenia.

Celem konferencji jest:

  • prezentacja różnego rodzaju inicjatyw na polu edukacji narodowej, podejmowanych przez rodziców, nauczycieli oraz osoby żywotnie zainteresowane sprawami polskiej szkoły
  • uświadomienie społeczeństwu, że szereg rozwiązań, jakie miały miejsce w minionym okresie (łącznie ze zmianami prawa oświatowego), zostało zainicjowane i wprowadzone w życie przez organizacje obywatelskie w wyniku wieloletnich, konsekwentnych działań, polegających na budowaniu poparcia społecznego oraz przekonywaniu do nich parlamentarzystów i kolejnych ministrów edukacji narodowej,
  • wskazanie na bariery, zagrożenia i szanse jakie pojawiają się przed polską szkołą,
  • wyrażenie uznania wszystkim uczestnikom, zapoczątkowanych w latach 80-tych ub. wieku, zmian w polskiej edukacji, z podkreśleniem, że wśród nich znaczącą grupę stanowili tzw. nieprofesjonaliści (głównie rodzice), często niedoceniani i niedostrzegani przez system oświaty, a w rzeczywistości wnoszący do niego nowego ducha, tak bardzo potrzebnego w poszukiwaniu odpowiedzi na wyzwania XXI wieku.

 

Program konferencji:

 

9:00 – Rejestracja uczestników, kawa
10:00 – Otwarcie konferencji – prof. dr hab. Stanisław Mocek, Wojciech Starzyński
10:30 – Mechanizmy działań pozornych. U podstaw erozji kapitału społecznego i powstawania jego niekorzystnych odmian w edukacji – prof. dr hab. Maria Dudzikowa
11:00 – Środowiska obywatelskie jako inicjatorzy i twórcy nowoczesnego systemu edukacji narodowej u progu III RP:

– Od inicjatyw edukacyjnych opozycji do rozwoju oświaty niepublicznej w wolnej Polsce – Krystyna Starczewska
– STO – lider oświaty niepublicznej i współorganizator działań na rzecz zagwarantowania rodzicom naleznego im miejsca w polskiej szkole, Wojciech Starzyński
– Ekipa ministra Henryka Samsonowicza patronem działań obywatelskich na rzecz edukacji – prof. dr hab. Andrzej Janowski

11:45 – Wiejskie szkoły stowarzyszeniowe – nowa wartość w polskiej edukacji – Elżbieta Tołwińska-Królikowska
12:15 – Spółdzielnie uczniowskie jako najlepsza forma nauki przedsiębiorczości – Anna Bulka
12:45 – Akcja „Ratuj Maluchy” – pospolite ruszenie rodziców – Tomasz Elbanowski
13:15 – Obiad
14:00 – Działania obywatelskie na pograniczu edukacji i kultury – dr Michał Kawecki
14:15 – Działania obywatelskie na rzecz edukacji narodowej w środowiskach Polonii i Polaków za granicą – Krzysztof Kasprzyk
14:30 – Środowiska obywatelskie w służbie edukacji narodowej z perspektywy spojrzenia socjologa i historyka – Marcin Frybes, Marek Kunicki – Goldfinger
15:00 – Dyskusja
15:45 – Przyjęcie Deklaracji Programowej Uczestników Konferencji
16:00 – Podsumowanie i zamknięcie konferencji – prof. dr hab. Maria Mendel, prof. dr hab. Stanisław Mocek
16:15 – Konferencja Prasowa

SPONSORZY:

sponsorzyp.jpg