Seminarium „Demokracja przywódcza, „antysystemowcy” i nierówności międzypokoleniowe”.

Fundacja Collegium Civitas zaprasza na otwarte seminarium „Demokracja przywódcza, „antysystemowcy” i nierówności międzypokoleniowe”.

Otwarte seminarium naukowe profesora Jana Pakulskiego.

28 maja br., godz. 17:00 w Collegium Civitas,

sala 1222, XII piętro Pałacu Kultury i Nauki.

W łonie współczesnych elit politycznych społeczeństw rozwiniętych następuje przesunięcie w kierunku ‚demokracji przywódczej’, zdominowanej przez politycznych liderów. Otwiera to drogę do władzy dla populistycznych demagogów zdolnych do mobilizowania nowych elektoratów poprzez negatywną kampanię manipulującą emocjami i resentymentami (często opartymi o rzeczywiste, choć słabo wyartykułowane, społeczne nierówności i dyskryminacje).

‚Antysystemowi’ politycy pojawiają się najczęściej w okresach kryzysów i zagrożeń, i zdobywają szerokie poparcie wśród ludzi młodych, niezwiązanych z ideologiczno-partyjnymi lojalnościami. Takie antysystemowe mobilizacje, choć nietrwałe, są niebezpieczne dla politycznych elit. Sprzyjają ‚polityce negatywnej’, opartej na emocjach, niszczą kapitał polityczny, oraz pogłębiają podziały wewnątrz elit, co osłabia zarówno jakość ‚klasy politycznej’ jak i fundamenty współczesnej demokracji.

Profesor Jan Pakulski przybliży nam zachowanie zarówno współczesnych elit politycznych, jak i spróbuje wyjaśnić nam zmęczenie obywateli i chęć zmian przez niektóre społeczeństwa na antysystemowców. Moderatorem seminarium będzie Pani Prezydent Collegium Civitas Prof. dr hab. Jadwiga Koralewicz. Zapraszamy wszystkich serdecznie do czynnego udziału w dyskusji. Wstęp wolny.

Jan Pakulski, MA (UW), PhD (ANU), ASSA, Professor Emeritus, University of Tasmania, Profesor Wizytujący w Collegium Civitas, autor i współautor 10 książek i ponad 120 innych publikacji naukowych na temat elit władzy, demokratyzacji, ruchów społecznych, nierówności, wielokulturowości oraz zmian społecznych. Ostatnie książki to: J. Pakulski & B. Tranter (2015) The Decline of Political Leadership in Australia (Palgrave/Macmillan); M. Killingswortt, M. Sussex, & J. Pakulski (2015, eds) Violence and the State (Manchester UP); J. Pakulski & A. Korosenyi (2012) Toward Leader Democracy (Anthem).

Jadwiga Koralewicz, Socjolog, prezydent Collegium Civitas i pełnomocnik rektora ds. rozwoju strategicznego, współtwórca i pierwszy rektor Collegium Civitas (1997-2006), profesor zwyczajny w Instytucie Studiów Politycznych PAN. Od 1983 r. wykładowca Akademii Teatralnej (dawniej PWST) w Warszawie na Wydziale Reżyserii Dramatu. Współzałożyciel i pierwszy prezes Polskiego Towarzystwa Studiów Politycznych (1991-1993). Autorka ponad 50 artykułów naukowych, opublikowanych w pismach fachowych w kraju i za granicą oraz książek. Dwukrotna laureatka Nagrody im. Ludwika Krzywickiego za najlepszą książkę socjologiczną roku (1988, 1991), przyznawanej przez Wydział Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk. W 2005 r. wybrana do Executive Committee European Political Science Network.

Dołącz do wydarzenia na FB: https://www.facebook.com/events/1437306513252787/

Fundacja zapewnia wsparcie promocyjne i organizacyjne wydarzenia.