Zagrożenia hybrydowe. Komponent informacyjny we współczesnym konflikcie

Fundacja Collegium Civitas zaprasza we współpracy z Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas na seminarium eksperckie „Zagrożenia hybrydowe. Komponent informacyjny we współczesnym konflikcie”.


Seminarium odbędzie się w dniu 17 października 2015 r. w godz. 11:00-15:00
w siedzibie Collegium Civitas, PKiN, XII p., Aula D
Współczesne środowisko bezpieczeństwa charakteryzuje się obecnością licznych zagrożeń o charakterze pozamilitarnym i asymetrycznym. Ich kompleksowe występowanie w regionalnym i globalnym otoczeniu Polski sprawia, że konieczne jest poddawanie bieżącej analizie tych dynamicznych zmian.
W związku z tym Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas oraz Instytut Analizy Informacji CC serdecznie zapraszają na seminarium poświęcone takim właśnie zjawiskom. Zaprosimy do dyskusji nie tylko ekspertów i współpracowników CBnT, ale także – w sesji interaktywnej – uczestników naszego spotkania.
Seminarium rozpoczyna kolejną edycję studiów podyplomowych „Analiza informacji w zarządzaniu bezpieczeństwem”.
PROGRAM
11:00-11:30 „Wojna hybrydowa jako zagrożenie międzynarodowego ładu i bezpieczeństwa”, prof. Tomasz Aleksandrowicz
11:30-12:00 „Walka o dominację informacyjną w wojnie hybrydowej. Konflikt rosyjsko – ukraiński i doktryna Maskirowki”, Grzegorz Cieślak
12:00-12:30 „Projekt ukraińskiej koncepcji bezpieczeństwa informacyjnego”, Paulina Piasecka
12:30-12:45 przerwa
12:45-13:15 „Asymetryczny terroryzm medialny”, prof. Daniel Boćkowski
13:15-13:45 „Psychomanipulacja w terroryzmie samobójczym”, dr Krzysztof Liedel
13:45-14:15 „Projekt polskiej doktryny bezpieczeństwa informacyjnego”, Paulina Piasecka
14:25-14:30 przerwa
14:30-15:00 Zadaj nam trudne pytanie – sesja interaktywna

Prosimy o zgłaszanie chęci udziału pod adresem: cbnt@civitas.edu.pl

Fundacja zapewnia wsparcie promocyjne i organizacyjne wydarzenia.