Nielegalny handel produktami tytoniowymi: przestępczość zorganizowana jako zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego

Fundacja Collegium Civitas zaprasza na konferencję organizowaną we współpracy z Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas oraz Instytutem Analizy Informacji Collegium Civitas „Nielegalny handel produktami tytoniowymi: przestępczość zorganizowana jako zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego”.

27 maja 2015 r. w godz. 10:00-12:30 w siedzibie Collegium Civitas,

Aula A, XII p. PKiN, pl. Defilad 1, Warszawa.
Tematem konferencji będzie nielegalny handel wyrobami tytoniowymi oraz związki tego procederu z międzynarodową przestępczością zorganizowaną. Punktem wyjścia dla debaty na ten temat będzie prezentacja raportu „European Outlook on the Illicit Trade in Tobacco Products” przez przedstawicieli Wspólnego Centrum Badawczego ds. Przestępczości Zorganizowanej TRANSCRIME. Do dalszej dyskusji zaproszeni zostali poza przedstawicielami konsorcjum TRANSCRIME reprezentanci świata akademickiego i służb odpowiedzialnych za przeciwdziałanie takiej przestępczości. Konferencję poprowadzi Grzegorz Cieślak, ekspert Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas.

Program konferencji:

10:00-10:30 rejestracja
10:30-10:40 powitanie
10:40-11:30 prezentacja raportu „European Outlook on the Illicit Trade in Tobacco Products” przez jego współtwórców: Ernesto U. Savonę i Francesco Calderoniego
11:30-12:20 panel dyskusyjny z udziałem współautorów raportu oraz zaproszonych ekspertów: insp. celnego Artura Janiszewski oraz Andrzeja Mroczka.
12:20-12:30 Podsumowanie

Fundacja zapewnia wsparcie promocyjne i organizacyjne wydarzenia.