Seminarium eksperckie „Terroryzm a turystyka”

Fundacja Collegium Civitas zaprasza na seminarium eksperckie „Terroryzm a turystyka”.

Pałac Kultury i Nauki (Aula A),

10 września 2015 r.

Pierwsza połowa 2015 roku naznaczona została atakami terrorystycznymi skierowanymi przeciwko obiektom kulturalnym i turystycznym – Muzeum Bardo i kurortowi Susa w Tunezji. Nie są to jednak wydarzenia unikalne – już w 2008 grupa, która zaatakowała w Mumbaju, swoje działania skierowała między innymi przeciwko hotelom, centrom kulturalnym, kawiarniom i plażom.
Ten rosnący problem, zaostrzany przez destabilizację regionów turystycznych i ograniczenie ilości dostępnych destynacji podróży jest powodem, dla którego eksperci Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas wychodzą naprzeciw potrzebom branży turystycznej i kulturalnej.

Proponujemy przedstawicielom zainteresowanych podmiotów udział w seminarium eksperckim „Terroryzm a turystyka”.

Jego przedmiotem będzie analiza przypadków wybranych ataków na obiekty turystyczne i kulturalne, wraz z prezentacją unikatowej metodologii analizy zagrożeń oraz z wykorzystaniem technik analitycznych.

Szczególnie istotnym aspektem seminarium będzie przedstawienie wniosków i rekomendacji dotyczących działań, które można podjąć, aby działać na rzecz podniesienia bezpieczeństwa zarówno firmy (obiektu turystyczne), jak i ich klientów.

Ostatnim elementem seminarium będzie prezentacja pożądanych algorytmów zachowania w sytuacji zagrożenia terrorystycznego w ramach modułu „Przetrwać zamach terrorystyczny”, opartych o zalecenia amerykańskiego Homeland Security Department.

PROGRAM:
12:30 – 13:00 rejestracja
13:00 – 14:00 Metodologia prognozowania zagrożeń z wykorzystaniem technik analitycznych
14:00 – 14:15 przerwa
14:15 – 15:00 Zamach terrorystyczny w Mumbaju 2008 – studium przypadku: wnioski dla branży hotelarskiej
15:00 – 15:15 przerwa
15:15 – 16:00 Zamach w Muzeum Bardo w Tunisie 2015 – studium przypadku: wnioski dla placówek muzealnych i obiektów użyteczności publicznej
16:00 – 16:15 przerwa
16:15 – 17:00 Zamach w kurorcie Susa w Tunezji – studium przypadku: wnioski dla branży turystycznej i ubezpieczeniowej
17:00 – 17:15 przerwa
17:15 – 18:00 Przetrwać zamach terrorystyczny: algorytm postępowania
18:00 – 18:15 podsumowanie konferencji

EKSPERCI:
dr Krzysztof Liedel – doktor w specjalności zarządzanie bezpieczeństwem, prawnik, specjalista w zakresie terroryzmu międzynarodowego i jego zwalczania, ekspert w zakresie analizy informacji, szczególnie w obszarze analizy decyzyjnej. Stażysta w Narodowym Centrum Kontrterrorystycznym w USA. Były naczelnik Wydziału ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Terrorystycznym Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Pozamilitarnego Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Kierownik Instytutu Analizy Informacji Collegium Civitas, Dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem CC. Wykładowca Collegium Civitas, Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Obrony Narodowej. Autor i współautor wielu publikacji na temat terroryzmu międzynarodowego i jego zwalczania, a także na temat analizy informacji.

Paulina Piasecka – absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, doktorantka WSPol w Szczytnie. Były główny specjalista w Wydziale ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Terrorystycznym Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego MSWiA. Obecnie Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Pozamilitarnego w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Zastępca Kierownika Instytutu Analizy Informacji Collegium Civitas, Zastępca Dyrektora Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas w Warszawie. Wykładowca akademicki w obszarze terroryzmu międzynarodowego i walki informacyjnej. Stypendystka rządu Stanów Zjednoczonych w ramach programu International Visitor Leadership.

Grzegorz Cieślak – Koordynator Zespołu Analiz Zamachów Bombowych Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas, wykładowca w zakresie zarządzania bezpieczeństwem. Emerytowany funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu. Wykładowca Podyplomowych Studiów w Zakresie Zarządzania Bezpieczeństwem Collegium Civitas.
Patroni medialni: Layout 1WT_logo_globus_maleOchrona-spis
Fundacja zapewnia wsparcie promocyjne i organizacyjne wydarzenia.